METİN SÖNMEZ ÇİÇEK

METİN SÖNMEZ ÇİÇEK

Metin sönmez – Çiçek

#Çiçek #MetinSönmez 

Çiçek şarkı sözleri

Tu çiçeka rengini pır delal u şerini
Tu çiçeka rengini pır delal u şerini
Te dilemin ji xware bır u nema halemin dibini
Te dilemin ji xware bır u nama halemin dibini
Hey çiçeka xemili te dilemin ji xware bıri
Hey çiçeka xemili te dilemin ji xware bıri
Dil ketim bejnu bala te te agır berda vi dıli
Dilketim bej nu balate te agır berda vi dili

 

Ji boy te har u dinim dil kul u dil birinim
Jiboyte har u dinim dil kul u dil birinim
Tobedare teme yare. Nema kesi dı hebinim
Tobedare teme yare nema kesi dı hebinim
Hey çiçeka xemili te dilemin ji xware bıri
Hey çiçeka xemili te dilemin ji xware bıri
Ez dil ketim bej nu bala te te agır ber da vi dıli
Ez dil ketim bejnu bala te te agır berda vi dıli