Fêrîkê Ûsiv - Çiyano Helbest by Fêrîkê Usiv

Görüntülenme: 990


Fêrîkê Ûsiv - Çiyano Helbest

 

Bahar vebû, koç milmilîn, çiyano,
Dilê min jî kire kalîn, çiyano,

Da pey keriya, we hilgerya, çiyano,
Selam wera, sebax wera, çiyano.

Ez sî salî hêlanê we geryam, çiyano,
Bi bîna we, rengîna we biryam, çiyano,

Dîsa-dîsa we têr nebûm, çiyano,
Dîndara we zivêr nebûm, çiyano.

Min çil kaniyê we av xarye, çiyano,
Xwezî yek wan bibya avilheyat, çiyano,

Min bijîta şivêta we, çiyano,
Nemama heyr-hisreta we, çiyano.


Yorum
Şiir Sözleri

Şairler

Şiirler

Aşk Şiirleri

Sevgi Siirleri

Şiir Kitap

ünlü Şairler